Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization Pictogram (information bulletin)

Pictogram 3 (juni / juli 2005)

01 juli 2005

In dit nummer de volgende onderwerpen:

  • Truth or DARE, over repositories en auteursrecht;

  • Keur der Wetenschap: de nieuwe etalage van de Nederlandse onderzoekswereld;

  • Metis, een nieuw informatiesysteem voor de onderzoeksregistratie van de RUG;

  • De verbeelding van de N-dimensionale ruimte met N > 3;

  • In de helpdesk tips voor het mailprogramma Thunderbird;

  • ICT-Security: de gevolgen van (al of niet opzettelijk) misbruik van RUG-accounts.

Laatst gewijzigd:25 november 2015 09:55

Meer nieuws