Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization Pictogram (information bulletin)

2017

Hier vindt u de elektronische versie van Pictogram, jaargang 19 (2017). Wilt u een papieren exemplaar ontvangen, dan kunt u deze (gratis) aanvragen via secretariaat-cit rug.nl.

U kunt zich ook opgeven voor een gratis abonnement via het inschrijfformulier. Pictogram verschijnt vier keer per jaar.

#PanoramaRomantica
#PanoramaRomantica

Pictogram 4
Van de redactie en colofon: Genoeg leesvoer;
Interview: Directeur van de Universiteitsbibliotheek Marjolein Nieboer in gesprek met historicus en power user Hans Meijer;
Meet up Data Federation Hub: de DFH is een platform dat bestaande expertise en faciliteiten op het gebied van data vanuit de RUG en UMCG bij elkaar brengt;
Functioneel Beheer in beweging (2): het vervolg over de veranderende rol van functioneel beheerder bij de UB;
#PanoramaRomantica in het Groninger Museum: het Reality Center ontwikkelde een virtueel panaroma dat te zien is in het Groninger Museum;
Toekenningen Data Science-projecten 2017: zes aanvragen in het kader van de call for proposals voor data science werden gehonoreerd;
Mijn Startpagina 6: de startpagina van Willem Struiksma (ICT-ontwikkelaar Universiteitsbibliotheek);
Over cursussen gesproken
: De Russen komen...;
Kuné's Kijk: Hans Kuné signaleert interessante ICT-trends, deze keer een bezoek aan de Cryo-elektronenmicroscoop in de Linnaeusborg;
Security: securitymanager Matto Fransen over de voor- en nadelen van het beheer van de eigen (werk-) pc;
Mededelingen: het laatste ICT-nieuws van het CIT en de UB;
FIW: de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen denkt na over de aanschaf van Bitcoins...

Teunis Dokter
Teunis Dokter

Pictogram 3
Van de redactie en colofon: Samenwerken;
Interview: in gesprek met Teunis Dokter, de nieuwe studentassessor van het CIT;
Follow up Academic Data Center: de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de RUG en het CBS;
Federatief werken breekt door: Anwar Osseyran van SURFsara en Ronald Stolk van het CIT over het belang van samenwerking op gebied van onderzoeksdata;
Functioneel Beheer in beweging: de veranderende rol van functioneel beheerder bij de UB;
UB-collecties gedigitaliseerd: ruim 35.000 Groningse boeken worden in de periode 2017-2019 gedigitaliseerd;
Mijn Startpagina 5: de startpagina van Laura Batstra (universitair hoofddocent pedagogiek);
Over cursussen gesproken
: Cadeaus; overzicht van de computercursussen van het CIT;
Kuné's Kijk: Hans Kuné signaleert interessante ICT-trends, deze keer een bezoek aan de onderzoeksgroep Neurolinguïstiek van het Centre for Language and Cognition van de Faculteit der Letteren;
Security: securitymanager Matto Fransen over het gevaar van ransomware;
Mededelingen: laatste ICT-nieuws van het CIT en de UB;
FIW: de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen kampt met pakeerperikelen...

Arjen Deenen
Arjen Deenen

Pictogram 2
Van de redactie en colofon: Nieuwe dingen;
Interview: in gesprek met Arjen Deenen, Functionaris Gegevensbescherming over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Universiteitsbibliotheek Binnenstad heropend: na drie jaar renoveren nog betere voorzieningen voor studenten en medewerkers;
Academic Data Center van start: de RUG en CBS gaan samenwerken om de data van het CBS nog effectiever in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek;
Mijn Startpagina 4: de startpagina van Ruben Verwaal (promovendus wetenschapsgeschiedenis);
Kuné's Kijk: Hans Kuné signaleert interessante ICT-trends, deze keer een bezoek aan de Energy Academy;
Over cursussen gesproken: Verslingerd; overzicht van de computercursussen van het CIT;
Security: securitymanager Matto Fransen over het gevaar van ransomware;
FIW: de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen sluit het jaar af met een historische barbecue...

Ronald Stolk
Ronald Stolk

Pictogram 1
Van de redactie en colofon: Op de hoogte;
Interview: van UMCG naar RUG; Ronald Stolk nieuwe directeur CIT;
Nieuwe site: begin februari is de nieuwe website van de Universiteitsbibliotheek Groningen gelanceerd;
Vragen aan Milou Noordveld: de nieuwe studentassessor van het CIT;
Datascience bij het CIT: het CIT ondersteunt onderzoekers nu ook door middel van data science;
Mijn Startpagina 3: de startpagina van Laura Spierdijk (hoogleraar econometrie);
Mededelingen van CIT en UB
Kuné's Kijk: Hans Kuné signaleert interessante ICT-trends;
Nieuw salarissysteem: een terugblik op de ontwikkeling van de salarissoftware;
Over cursussen gesproken:Gelukkig 2016! overzicht van de computercursussen van het CIT;
Security: securitymanager Matto Fransen over het veilig uitwisselen van bestanden;
FIW: er verschijnen mysterieuze nieuwsberichten op het intranet van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen...

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 09:53