Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieOrganisatieAdviesorganen

RUG ICT-Strategiecommissie

Mededeling opheffing RUG ICT-Strategiecommissie sinds 1 juni 2017

De RUG ICT-Strategiecommissie is sinds 1 juni opgeheven. De adviezen aan het College van Bestuur over de voorstellen vanuit het ICT-Meerjarenplan 2016-2020 zullen vanaf nu gevraagd worden aan het Managementberaad (MBR), Commissie Research Strategie (CRS) en Commissie Onderwijs Strategie (COS) voor projecten op het terrein van respectievelijk infrastructuur, onderzoek en onderwijs. In voorkomende gevallen worden twee commissies om advies gevraagd. De directeur van het CIT participeert in alle drie commissies.

Deze pagina met informatie over de RUG ICT-Strategiecommissie blijft zichtbaar tot eind 2017 en zal daarna opgeschoond worden.


De RUG ICT-Strategiecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het RUG ICT-Strategieplan. Daarin is voor de domeinen onderzoek, onderwijs, organisatie en ICT van de Rijksuniversiteit Groningen een aantal aanbevelingen opgenomen voor de inzet van innovatieve ICT-toepassingen. Het RUG ICT-Strategieplan wordt voor een periode van vijf jaar opgesteld.

De leden van de RUG ICT-Strategiecommissie worden benoemd door het College van Bestuur.

Meer informatie over het huidige ICT-Meerjarenplan 2016-2020 is te vinden op deze pagina. Hier staan tevens de richtlijnen voor het aanvragen van financiering uit het ICT Strategiefonds.

De samenstelling van de ICT-Strategiecommissie

 • Prof. dr. R.P. Stolk (voorzitter) (algemeen directeur CIT)
 • Ir. R.M. de Vink (ICT UMCG)
 • Dr. G. Bouma (universitair hoofddocent Alfa informatica, faculteit der Letteren)
 • Drs. F.S.M. Hoogma (directie Bureau van de Universiteit)
 • Dr. S. Jager (hoofd ICT en Onderwijs, faculteit der Letteren)
 • Mevr. drs. M. Nieboer (bibliothecaris/directeur Universiteitsbibliotheek)
 • prof. dr. A. Boonstra (Vicedecaan faculteit Economie en Bedrijfskunde)
 • Prof. dr. L.R.B. Schomaker (onderzoeksdirecteur Kunstmatige Intelligentie, FWN)
 • Dhr. M.A. Swertz (Hoofd Genomics Coordination Center / UD TT UMCG)
 • Prof. dr. E.A. Valentijn (bijzonder hoogleraar Astronomische informatietechnologie, FWN)
 • Mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (associate professor Law & ICT, faculteit der Rechtsgeleerdheid)
 • Leon Melein (studentlid)
 • Cornelis Zandt (studentlid)

Adviseurs

 • Drs. L.A. van der Duim (hoofd Educational Support and Innovation, CIT)
 • Dhr. J.A. Gankema (Research Innovation & Support, CIT)
 • Dhr. J.A. Piëst (hoofd Organizational Support & Innovation, CIT)
 • Drs. H.H.J. Wind (technisch directeur (CTO) / adjunct directeur CIT)

Secretariaat ICT-Strategiecommissie

Laatst gewijzigd:29 juni 2017 16:05