Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology ESI

Wiki

Wiki - Mentko Nap

Docent Mentko Nap (Rechtsgeleerdheid) richtte voor het eerstejaars vak Constitutional Law een Nestorcursus met een wiki in. Nap liet studenten in groepen geselecteerde thema’s wikipagina’s schrijven, om lacunes in het handboek op te vullen. Met Smartboard-software die op elke universitaire werkplek kan worden geïnstalleerd, maakte hij korte instructiefilmpjes over het gebruik van de wiki.

Studentevaluaties van het vak waren erg positief. "Ze vonden de wikiopdrachten leuk, omdat ze werden aangesproken op hun creativiteit. Ik
had het idee dat ze de thema’s beter begrepen en studenten vonden ook bronnen en informatie die wij ze niet hadden aangereikt." Ook worden studenten zo getraind in het werken met bibliotheekdatabases, competitie en coöperatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos Winnips: koos.winnips rug.nl.


Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:20