Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology ESI

Opstellen en analyseren van gesloten vragen

Wanneer:wo 13-04-2016 09:30 - 13:00
Waar:Mercatorgebouw 5416.0056

Deze training is onderdeel van de leergang Toetsen in het Hoger Onderwijsin de Nestor omgeving. Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw onderwijssituatie, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Kwaliteitseisen bij toetsen met gesloten vragen (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie) in het licht van efficiëntie
  • Oefenen met hulpmiddelen om de validiteit van toetsen met gesloten vragen te verbeteren (formuleren leerdoelen, taxonomie van vaardigheden, specificatietabel, werkwoordenlijsten per cognitief niveau)
  • Oefenen met hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van toetsen met gesloten vragen voorafgaand aan toetsafname te verbeteren (beoordelen van toetsen door collega’s en met checklisten)
  • Oefenen met hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van toetsen met gesloten vragen na toetsafname te verbeteren (reflectie op cesuurbepaling en interpretatie toetsanalyse)

meer informatie en aanmelden