Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieESI

Formatieve feedback

Wanneer:di 13-06-2017 09:30 - 16:30
Waar:Zernike

Wilt u weten hoe u het leren van uw studenten kunt bevorderen door het geven van formatieve feedback? De training ‘formatieve feedback’ brengt u op nieuwe ideeën en inzichten die u direct kunt toepassen in uw onderwijspraktijk.

In de training wordt op de volgende vragen ingegaan:
- Wat is (de functie van) formatieve feedback?
- Welke kwaliteitseisen worden aan formatieve feedback gesteld?
- Welke toepassingsmogelijkheden van formatieve feedback zijn er?(toetsen, opdrachten, peer review en peer assessment, interactie, zelfbeoordeling en gebruik van online tools)
- Hoe kunt u formatieve feedback in uw eigen onderwijs implementeren?

De training is onderdeel van de leergang Toetsen in het Hoger Onderwijs in de Nestor omgeving. De benodigde informatie en materialen voor de training worden via Nestor beschikbaar gesteld. Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw eigen onderwijssituatie.

printView this page in: English