Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology ESI

Digitaal toetsen voor gevorderden

Wanneer:do 29-10-2015 09:30 - 13:00
Waar:Zernike.

Informatie en aanmelden.

De RUG biedt sinds studiejaar 2012-2013 universiteitsbreed de dienst Digitaal Toetsen aan om studenten in een beveiligde omgeving digitaal te tentamineren. Daarbij kunnen faculteiten gebruik maken van de speciale toetsfaciliteiten in de Aletta Jacobshal en andere locaties binnen de RUG. De mogelijkheden voor digitaal toetsen worden in nauw overleg met docenten steeds verder uitgebreid en verfijnd.

In deze cursus leert u werken met de geavanceerde mogelijkheden van digitaal toetsen. Een aantal ‘good practices’ en geavanceerde mogelijkheden met betrekking tot digitaal toetsen worden getoond en toegelicht. Deze mogelijkheden geven u zicht op nieuwe toepassingen voor uw eigen digitale toetsen. Het gaat hier om het gebruik van:

  1. Audio en video bij toetsvragen.
  2. De resultaten van een meerkeuzetoets om te bepalen of studenten de essayvragen mogen maken.
  3. Een pool met toetsvagen.
  4. Verschillende vraagsoorten.
  5. Een tentamencursus voor zowel formatief als summatief toetsen waarbij de Nestorcursus gedurende het gehele collegeblok voor alle studenten ‘open’ staat en ook als reguliere Nestorcursus functioneert.