Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology ESI

ESI

Due to the Coronavirus outbreak, all education and exams of University of Groningen need to move online. ESI staff is currently working hard to support this process and helping teachers and student. At the moment this is our first priority which means that our other tasks might be postponed during this period. Thank you for your understanding.

Here you can fnd more information about online teaching and exams.


Educational Support and Innovation (ESI) vormt de centrale ondersteuning voor al het onderwijs van de universiteit. Ondersteuning voor docenten die de kwaliteit van hun onderwijs en lesgeven willen verbeteren en ondersteuning voor opleidingen en faculteiten die knelpunten in het onderwijs willen onderzoeken.  Wij zorgen ook voor een snelle en accurate verwerking van tentamenformulieren en vragenlijsten

Veel van de ondersteuning komt in de vorm van ICT zoals de Electronische Leeromgeving (Nestor), het studieinschrijf- en studievoortgangssysteem (Progress), de onderwijscatalogus (Ocasys), het cursusevaluatiesysteem (Blue), het systeem voor de ondersteuning van accreditaties (Quamatrix) en het roostersysteem (Syllabus).

Wij voeren projecten uit die tot doel hebben de ondersteuning van het onderwijs te verbeteren of om nieuw onderwijsbeleid van de universiteit te ondersteunen. Op dit moment gebeurt dat bijvoorbeeld rondom de onderwijskwalificaties van docenten en de invoering van het bindend studieadvies.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen die aan uw criteria voldoen.