Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Opstellen en analyseren van toetsen met gesloten vragen

Doelgroep Docenten die de kwaliteit van hun toetsen met open vragen willen verhogen.
Datum Deze training is individueel te volgen. Aanmelden is vereist.
Studielast 10 uur
Kosten 150 euro excl. boekprijs (Toetsen in het Hoger Onderwijs (2014), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke)
Certificaat Wanneer de ingeleverde opdrachten als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.

Voor het toetsen van de kennis en vaardigheden van studenten, kunnen docenten kiezen uit verschillende toetsvormen. Hier staat  een toets met gesloten vragen centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Kwaliteitseisen bij toetsen met gesloten vragen (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie) in het licht van efficiëntie;
- Oefenen met hulpmiddelen om de validiteit van toetsen met gesloten vragen te verbeteren (formuleren leerdoelen, taxonomie van vaardigheden, specificatietabel, werkwoordenlijsten per cognitief niveau);
- Oefenen met hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van toetsen met gesloten vragen voorafgaand aan toetsafname te verbeteren (beoordelen van toetsen door collega’s en met checklisten);
- Oefenen met hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van toetsen met gesloten vragen na toetsafname te verbeteren (reflectie op cesuurbepaling en interpretatie toetsanalyse).
Deze training is onderdeel van Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs in de Nestor omgeving. Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw onderwijssituatie.U neemt literatuur door en maakt opdrachten, die in de Nestor omgeving zijn geplaatst. De gemaakte opdrachten worden tijdens een bijeenkomst besproken. De training wordt afgerond met een verwerkingsopdracht, waarin een analyse van een eigen toets wordt geïnterpreteerd. Het met goed gevolg afronden van deze cursus is vrijstellend voor de toetsdelen in de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs.

Leeruitkomsten

Na de training kunt u de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen met gesloten vragen te borgen, toepassen in uw eigen situatie.

Laatst gewijzigd:22 februari 2018 12:41
printOok beschikbaar in het: English