Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Introductie valide en betrouwbare toetsvormen

Doelgroep Docenten die de kwaliteit van hun toetsen willen verhogen. Met de afronding van deze module wordt u vrijgesteld voor het volgen van het onderdeel toetsen in de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs.
Niveau * (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)
Data U volgt deze training individueel;
Aanmelden is vereist
Studielast 10 uur
Kosten 150 euro excl. boekprijs (Toetsen in het Hoger Onderwijs (2017), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke).
Certificaat Wanneer de ingeleverde opdrachten als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.

Voor het toetsen van de kennis en vaardigheden van studenten, kunnen docenten kiezen uit verschillende toetsvormen. Te denken valt aan een toets met open dan wel gesloten vragen, een werkstuk of een portfolio. U leert hoe u verantwoord kunt kiezen voor een bepaalde toetsvorm door te oefenen met hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen te verbeteren. De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

- Kwaliteitseisen bij toetsen (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie) in het licht van efficiëntie;
- Oefenen met hulpmiddelen om de validiteit van toetsen verbeteren (formuleren leerdoelen, taxonomie van vaardigheden, opstellen van een specificatietabel);
- Oefenen met hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van toetsen te verbeteren (eenvoudige toetsanalyse).
Deze training is onderdeel van Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs in de Nestor omgeving. Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw onderwijssituatie.
U neemt literatuur door en maakt opdrachten, die in de Nestor omgeving zijn geplaatst. De gemaakte opdrachten worden tijdens een bijeenkomst besproken.

Leerdoelen

Na de training kunt u de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen te borgen, toepassen in uw eigen situatie.

Laatst gewijzigd:22 januari 2018 16:17
printOok beschikbaar in het: English