Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Individueel Traject Toetsing (ITT)

Doelgroep Docenten van de Rijksuniversiteit Groningen die voor hun vak de toetsing willen (her)ontwerpen.
Datum In onderling overleg; Bij voorkeur twee maanden voor de start van de cursus.
Begeleidingsduur Begeleiding tussen 4-20 uur afhankelijk van de vraag
Prijs 150-600 EUR

Docenten kunnen individueel begeleid worden bij onderwerpen die betrekking hebben op toetsing. Dat kan betrekking hebben op het kiezen van de toetsvorm, het ontwikkelen van de toets, de afname, beoordeling en analyse van de resultaten en de toets.

In het Individueel Toets traject ontwerpt u uw eigen toets. Via een serie gesprekken met een toetsdeskundige maakt u op een gestructureerde manier keuzes, past deze toe, evalueert na de afname en beoordeling de gemaakte keuzes.

Voorbeelden:

·         Kiezen van valide en betrouwbare toetsvormen

·         Opstellen en/of analyseren van toetsen met open vragen

·         Opstellen en/of analyseren van toetsen met gesloten vragen

·         Werken met opdrachten

·         Portfolio als toetsvorm

·         Formatieve feedback

·         De kwaliteit van toetsprogramma's

·         Toetsing en internationalisering

·         Gebruik van Nestor bij toetsing

We bieden een structuur en hulpmiddelen om in de toekomst het toetsproces voor uw vak zelfstandig te doorlopen.

Door leerdoelen en toetsing met elkaar in overeenstemming te brengen maakt u een evenwichtig toetsontwerp. Dit helpt het plannen en uitvoeren van een vak en het verzorgen van goed en motiverend onderwijs voor studenten.

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 16:43
printOok beschikbaar in het: English