Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Individueel Traject Toetsing (ITT)

Doelgroep
  • Docenten die voor hun vak de toetsing willen (her)ontwerpen.
  • Gevorderde docenten die dieper willen ingaan op een specifiek onderwerp
Datum In onderling overleg.
Begeleidingsduur Begeleiding tussen 4-20 uur afhankelijk van de vraag
Prijs 150-600 EUR
Contactpersonen Yta Beetsma en Dineke van Es

Docenten kunnen individueel begeleid worden bij onderwerpen die betrekking hebben op toetsing. Dat kan betrekking hebben op het kiezen van de toetsvorm, het ontwikkelen van de toets, de afname, beoordeling en analyse van de resultaten en de toets.

In het 'Individueel Traject Toetsting' ontwerpt u uw eigen toets. Via een serie gesprekken met een toetsdeskundige maakt u op een gestructureerde manier keuzes waarbij u de mogelijkheid krijgt om deze meteen toe te passen. Er wordt aandacht besteedt aan het evalueren van de toetsafnames en het beoordelen van de gemaakte keuzes.

Voorbeelden waarmee u in dit traject aan de slag kunt gaan:

·         Kiezen van valide en betrouwbare toetsvormen

·         Opstellen en/of analyseren van toetsen met open vragen

·         Opstellen en/of analyseren van toetsen met gesloten vragen

·         Werken met opdrachten

·         Portfolio als toetsvorm

·         Formatieve feedback

·         De kwaliteit van toetsprogramma's

·         Toetsing en internationalisering

·         Gebruik van Nestor bij toetsing

We bieden een structuur en hulpmiddelen om in de toekomst het toetsproces voor uw vak zelfstandig te doorlopen.

Door leerdoelen en toetsing met elkaar in overeenstemming te brengen maakt u een evenwichtig toetsontwerp. Dit helpt bij het plannen en uitvoeren van een vak en het verzorgen van goed en motiverend onderwijs voor studenten.

Afnemen van een valide en betrouwbare toets ©Elmer Spaargaarden
Afnemen van een valide en betrouwbare toets ©Elmer Spaargaarden
Laatst gewijzigd:13 februari 2018 16:43
printView this page in: English