Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Beoordelen van werkstukken en scripties

afbeelding training
afbeelding training

Doelgroep Docenten die de kwaliteit willen verhogen van werkstukken en van de beoordeling van werkstukken en scripties.
Datum

Bijeenkomst over dit onderwerp op 20 november 2018 (aansluitend op 'Supervising Thesis Students/ Begeleiden van thesisstudenten): 13.30-16.30

Deze cursus kan ook als individueel consult gevolgd worden.

Niveau * (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)
Studielast 10 uur
Kosten 150 euro excl. boekprijs (Toetsen in het Hoger Onderwijs (2014), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke)
Aantal deelnemers 4-8 deelnemers
Certificaat Wanneer de ingeleverde opdrachten als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Voertaal Nederlands

Voor het toetsen van de kennis en vaardigheden van studenten, kunnen docenten kiezen uit verschillende toetsvormen. Hier staat het beoordelen van werkstukken en scripties centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Kwaliteitseisen bij beoordelen van werkstukken en scripties (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie) in het licht van efficiëntie;
- Oefenen met hulpmiddelen om de validiteit van werkstukken en scripties te verbeteren (formuleren leerdoelen, taxonomie van vaardigheden);
- Oefenen met hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van de beoordeling van werkstukken en scripties te verbeteren (beoordelen samen met collega’s, met beoordelingscriteria en rubrics, maatregelen kunnen nemen om valkuilen bij het beoordelen op te vangen).


Deze training is onderdeel van Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs in de Nestor omgeving. Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw onderwijssituatie. U neemt literatuur door en maakt opdrachten, die in de Nestor omgeving zijn geplaatst. De gemaakte opdrachten worden tijdens een bijeenkomst besproken. De training wordt afgerond met een verwerkingsopdracht.

Leerdoelen

Na de training kunt u de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid bij beoordelen van werkstukken en scripties te borgen, toepassen in uw eigen situatie.

Laatst gewijzigd:22 januari 2018 16:04
printOok beschikbaar in het: English