Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Beoordelen van werkstukken en scripties

afbeelding training
afbeelding training

Doelgroep Docenten die de kwaliteit willen verhogen van werkstukken en van de beoordeling van werkstukken en scripties.
Datum

Najaar 2018: Workshop op 20 november 2018 (aansluitend op 'Supervising Thesis Students/ Begeleiden van thesisstudenten): 13.30-16.30
Voorjaar 2019: Workshop op 19 maart 2019 (aansluitend op 'Supervising Thesis Students / Begeleiden van thesisstudenten): 13.30-16.30

Niveau * (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)
Studielast 10 uur
Boek Toetsen in het Hoger Onderwijs (2017), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke
Kosten 150 euro excl. boekprijs
Aantal deelnemers 4-8 deelnemers
Certificaat Wanneer de opdrachten als voorbereiding op de bijeenkomst en de verwerkingsopdracht als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Voertaal Nederlands
Trainer Yta Beetsma

De cursus 'Beoordelen van werkstukken en scripties' is onderdeel van de leergang 'Toetsen en Beoordelen'. U volgt deze training waarvan de bijeenkomst op 20 november 2018 is. Uw eigen toetsing staat centraal.  U neemt literatuur door (zie boek) en maakt opdrachten als voorbereiding op de bijeenkomst. Na de bijeenkomst maakt u een verwerkingsopdracht.

In deze module worden hulpmiddelen aangereikt om de kwaliteit van toetsen in het toetsproces te borgen. Als raamwerk gelden 1) het RUG toetsbeleid uit 2014, waarin 15 vereisten zijn geformuleerd waaraan toetsing binnen de RUG moet voldoen, 2) de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie en 3)ontwerpen van een cursus volgens de principes van constructive alignment (beoogde leerresultaten, leeractiviteiten en beoordelingen zijn op één lijn).

In de opdrachten als voorbereiding op de bijeenkomst worden de volgende onderdelen geoefend:

  • (her)formuleren van leerdoelen met behulp van actieve werkwoorden
  • beschrijven welke instructie u de studenten geeft
  • beschrijven van het proces van beoordelen en de beoordelingscriteria
  • reflectie op de valkuilen bij het beoordelen

In de verwerkingsopdracht komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de kwaliteit beoordelen van de leerdoelen
  • het ontwerpen van een rubric
  • reflectie op het proces van beoordelen en beoordelingscriteria aan de hand van de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie.

Leerdoelen

Na de training kunt u de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid bij beoordelen van werkstukken en scripties te borgen, toepassen in uw eigen situatie.Laatst gewijzigd:22 januari 2018 16:04
printView this page in: English