Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Over toetsen en beoordelen

Weergave leergang 'Toetsen en Beoordelen' (klik voor een vergroting)
Weergave leergang 'Toetsen en Beoordelen' (klik voor een vergroting)

De cursussen over toetsen en beoordelen zijn onderdeel van de leergang Toetsen en Beoordelen in het Hoger onderwijs. In de flowchart is de longitudinale leerlijn zichtbaar. Hieruit valt af te lezen hoe de cursussen uit de leergang Toetsen en Beoordelen in het Hoger onderwijs op elkaar volgen. Een actieve benadering van de cursist staat centraal in alle modules waarbij gebruikt wordt gemaakt van voorbeelden uit de individuele situatie.

Wat is toetsen?

Wat studenten leren wordt in belangrijke mate bepaald door de toetsing. De toets wordt wel de motor van het leren genoemd. Toetsen worden vaak afgenomen na afloop van de onderwijsperiode, zodat op grond van de uitslag een beslissing kan worden genomen over het zakken en slagen van studenten. Dit is de summatieve functie van toetsen. Daarnaast worden toetsen gebruikt om na te gaan hoe ver de studenten gevorderd zijn met het bereiken van de doelstellingen. Dit is de formatieve functie van toetsen.

Manieren van toetsen

Voor het toetsen van kennis, inzicht en toepassing kunnen de volgende vormen gekozen worden: toetsen met gesloten vragen, toetsen met open vragen en mondelinge toetsen. De academische vaardigheden komen tot uiting in het schrijven van werkstukken en scripties, het uitvoeren van practica, het werken in projecten en in een portfolio.

Kwaliteit van toetsen

We gebruiken vier invalshoeken om naar de kwaliteit van toetsing te kijken: 1) de toetsvereisten zoals geformuleerd in het toetsbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in 2014; 2) het RUG beleid ten aanzien van ICT bij toetsen (digitaal toetsen) 3) de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie, 4) de hulpmiddelen per stap in het toetsproces waarmee de kwaliteit van toetsing verbeterd kan worden.

Hoe zit het cursusaanbod in elkaar?

De leergang Toetsen en Beoordelen in het Hoger onderwijs bestaat uit een verschillende modules, die ingaan op relevante aspecten toepasbaar in het universitaire onderwijs. Het gaat om:

*N.b.: wanneer u nog geen voorkennis heeft over het Nederlandse onderwijssysteem raden wij aan om eerste de cursus ‘Introduction in the Dutch Educational and Grading system’  te volgen, alvorens een cursus uit de leergang ‘Toetsen en beoordelen in het hoger onderwijs’ te volgen. Het ‘Individueel Traject Toetsing’ is bedoeld om dieper in te gaan op de onderwerpen uit de leergang ‘Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs’.

Werkwijze cursussen

Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw onderwijssituatie. Daarnaast neemt u zelf literatuur door en maakt u opdrachten, die in de Nestor omgeving zijn geplaatst. De gemaakte opdrachten worden tijdens een bijeenkomst besproken.

Laatst gewijzigd:16 januari 2019 14:00
printView this page in: English