Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Perusall - Nieuwsbrief Permanente Educatie (Juli 2017)

11 juli 2017

Overal liggen mogelijkheden om je te ontwikkelen. Ontwikkeling is het resultaat van verschillende ervaringen. Je ontwikkelt je niet alleen door cursussen of workshops te volgen, maar ook door innovatieve leermiddelen te ontdekken en er effectief mee te leren werken. Een voorbeeld van zo’n innovatief leermiddel is Perusall, ontwikkeld door Eric Mazur.

Wat is Perusall en hoe wordt het gebruikt?
Er zijn niet veel harde regels in de onderwijskunde. Maar we weten wel: hoe meer tijd studenten in een vak steken, des te hoger de kans dat ze het halen. Perusall is een tool die dit kan stimuleren. Het maakt gebruik van formatieve toetsing of feedback. Teksten of boeken worden in Perusall geüpload, waarnaar studenten comments en vragen kunnen toevoegen. Online kunnen ze met elkaar in gesprek gaan over de stof, zodat deze out-of-class component ook een sociale interactie wordt en hen intrinsiek motiveert. Ook voor docenten is er wat te halen. Op basis van de out-of-class opbrengsten wordt in een zogenoemd confusion report een top 3 overzicht gemaakt van meest bediscussieerde onderwerpen, dat als vertrekpunt kan dienen in het eerstvolgende (hoor/werk) college en leidt tot een verbeterd gebruik van collegetijd. In stappen: eerst de transfer of information (out of class) gevolgd door verwerking van die informatie (in class).

De RUG is op het moment bezig binnen dit project om Perusall in te zetten in diverse courses verdeeld over alle faculteiten. Een tweetal aansprekende voorbeelden:

  1. Close reading van twee Engelstalige tekstboeken (elk van ongeveer 300 pagina's) die gedurende de eerste zes weken van het blok door de studenten worden gelezen via een wekelijkse Perusall-opdracht. In het afsluitend tentamen worden de twee tekstboeken getoetst.
    Voordelen: studenten komen voorbereid naar het college, ze raken uit hun isolement, onderwijs in tutorialvorm wordt mogelijk gemaakt en een hoog slagingspercentage van het tentamen.
  2. Operationaliseren van het leerdoel "Reflect on the articles that accompany the lectures and apply the insights gained from these to actual and recent organizational events". Dit vraagt van de student actieve betrokkenheid en kritische reflectie op wetenschappelijke artikelen, zowel theoretische als empirische. In de vorm van wekelijkse Perusall-opdrachten lezen studenten gedurende 4 weken met de instructie om zowel vragen, antwoorden als reflecties te geven. Om de discussie in Perusall overzichtelijk te houden worden de studenten in groepen ingedeeld.

Contactpersoon Perusall
Laatst gewijzigd:19 december 2017 13:41
printView this page in: English

Meer nieuws