Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Individueel Onderwijsontwerptraject (IOT)

IOT
Data Start in onderling overleg. Bij voorkeur drie maanden voor de start van het te (her)ontwerpen vak of college.
Niveau

* (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)

Niveau is afhankelijk van de vraag en de docent.

Doelgroep Docenten van de Rijksuniversiteit Groningen die hun vak of colleges willen (her)ontwerpen.
Studielast Afhankelijk van de vraag
Kosten 700 euro
Contact Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Gabriëlle Visser of Jellina Timmer


Door deel te nemen aan een Individueel Onderwijs Ontwerptraject (IOT) krijgt u ondersteuning bij het (her)ontwerpen van uw vak. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan er sprake van zijn dat u een nieuw vak gaat ontwikkelen of dat er veranderingen in het curriculum zijn waardoor u uw vak anders ingericht moet worden. Daarnaast kunt u met onze onderwijskundig adviseur in gesprek over het inzetten van andere werkvormen of algemeen advies verkrijgen over de opzet van uw vak. Door de gesprekken maakt u op een gestructureerde manier keuzes.

Via een ontwerpsjabloon en een serie gesprekken met een onderwijsadviseur maakt u op een gestructureerde manier keuzes.

Voorbeelden:

Binnen het IOT bieden we een structuur en hulpmiddelen om in de toekomst het ontwerpproces zelfstandig te doorlopen.

Laatst gewijzigd:24 januari 2019 12:21
printView this page in: English