Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionaliseringBKO-registratie

BKO-Beleid

Begin 2008 hebben de veertien Nederlandse universiteiten de overeenkomst Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) officieel ondertekend. Hiermee is er ook een wederzijdse erkenning de professionaliteit. Gecertificeerde docenten worden door alle deelnemende instellingen als gekwalificeerd docent in het academisch onderwijs erkend.

Ondertekening van de overeenkomst
Ondertekening van de overeenkomst

Medio 2010 heeft de ad hoc Commissie Docentprofessionaliteit geadviseerd dat niet alleen nieuwe docenten een BKO certificaat moeten behalen, maar ook zittende docenten. Hiermee ontstaat een RUG-brede mogelijkheid voor een versnelde kwalificatie voor docenten die meer dan vijf jaar ervaring hebben. Deze toont de bestaande kwaliteit op een betrekkelijk eenvoudige manier aan. In de bijgaande notitie staan de kwaliteitseisen voor docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen beschreven.

Document: Eindadvies Commissie Docentprofessionaliteit

Eind 2010 heeft het CvB en het CvD bijgaande uitwerking van de registratieprocedure goedgekeurd. Hiermee kan de BKO-registratie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de faculteiten. Dit wordt gefaciliteerd met centraal aangeleverde hulpmiddelen om faculteiten en docenten bij de invoering te ondersteunen.

Document: Voorstel tot invoering BKO-registratie

Het CvB heeft verder besloten dat in 2015 80% van de docenten BKO gekwalificeerd dient te zijn. Dit doel is inmiddels behaald. Voor u als ervaren docent betekent dit dat u met de BKO-registratie laat zien dat u voldoet aan de kwaliteitseisen:

  1. Onderwijs (her-)ontwerpen
  2. Onderwijs verzorgen en studenten begeleiden
  3. Toetsen en beoordelen
  4. Evalueren
Laatst gewijzigd:14 februari 2017 15:34
printView this page in: English