Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsSupportToetsen

Veelgestelde vragen tentamenverwerking

vragenlijst
vragenlijst

V. Waar kan ik tentamenformulieren bestellen?
A. U kunt zich melden op kamer 5416.0258, Landleven 1, 2e verdieping. Hiervoor heeft u een bestelbon voor tentamenformulieren nodig. Voor meer informatie contacteer Anneke Huizinga.

V. Wat kosten tentamenformulieren?
A. Een tentamenformulier kost 0,15 cent per stuk voor intern gebruik (binnen de RUG), of 0,20 cent voor extern gebruik. Er is een 2-talig (nederlands-engels) formulier. De formulieren worden verkocht in pakken van 500.

V. Wat kost de verwerking van een tentamen?
A. De kosten voor het verwerken van een standaardtentamen (een homogeen tentamen zonder versies, met maximaal 100 kandidaten en maximaal 71 vragen) bedragen 37,50 euro; een heranalyse kost 22,50, en een cijferbepaling 37,50. Er worden toeslagen in rekening gebracht voor onderdelen die extra tijd vragen. De hoogte van de diverse toeslagen kan opgevraagd worden via tentamenverwerking@rug.nl.

V. Waar moet ik op letten bij het schrijven van tentamenvragen?
A. Belangrijk is dat er per vraag slechts één antwoord juist is en dat er per vraag maximaal 4 antwoordalternatieven zijn. De vragen moeten representatief zijn voor de leerstof en de formulering moet bondig en helder zijn.
De afleidingsalternatieven moeten reeele alternatieven zijn. Zijn er niet voldoende zinnige alternatieven te bedenken, maak dan een vraag met minder antwoordalternatieven. Het is een misvatting dat alle vragen evenveel alternatieven zouden moeten hebben, het aantal alternatieven mag binnen een tentamen best varieren.
In de leergang Toetsen en Beoordelen leert u werken met diverse toetsmogelijkheden. U kunt kiezen uit een aantal modules. Kijk op de
website voor ons aanbod.
De boeken "Toetsen in het hoger onderwijs" door W. Bender (Koninklijke Van Gorcum 2003, ISBN 90 232 3939 3) en “ Toetsen in het hoger onderwijs” door H.van Berkel en A.Bax (Bohn Stafleu van Loghum 2006, ISBN 90 313 4811 2) geven ook veel praktische informatie over toetsconstructie.

V. Hoe is de procedure als het tentamen verschillende versies kent, m.a.w. de studenten krijgen allemaal dezelfde vragen maar niet allemaal in dezelfde volgorde?
A. Als van het tentamen meerdere versies bestaan is het belangrijk dat alle studenten hun versienummer op het formulier aanstrepen (boven het studentnummer, op het engelstalige formulier heet het "examnumber"). Als het versienummer niet is aangestreept kan het formulier niet worden verwerkt.
Bovendien moet de docent bij het inleveren van de formulieren en de sleutel aangeven hoe de versies te herleiden zijn naar versie 1. Bijvoorbeeld: vraag 1 t/m 16 in versie 2 is vraag 17 t/m 32 in versie 1, enz. Er mogen maximaal 8 blokken van vragen zijn die ten opzichte van elkaar worden verplaatst. Vragen helemaal willekeurig door elkaar gooien kan dus niet.

V. En als het tentamen door verschillende groepen studenten is gemaakt?
A. Als het tentamen voor de verschillende groepen niet identiek is, bijvoorbeeld als een deel van de studenten een aantal vragen niet hoeft te beantwoorden, kunnen de verschillende groepen niet tegelijk worden verwerkt en moeten de formulieren per groep gescheiden worden aangeleverd.
Ook als men om een andere reden verschillende groepen studenten gescheiden wenst te houden, bijvoorbeeld op grond van studierichting of studielocatie, moeten de formulieren gescheiden worden aangeleverd.

V. Waar en wanneer lever ik de formulieren ter verwerking in?
A. Op kamer 5416.0258 ESI, Landleven 1 (2e verdieping). In principe is de balie geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. U kunt  3636605 bellen voor nader overleg.

V. Hoe lever ik de ingevulde tentamenformulieren in?
A. In een envelop of doos, voorzien van:

  • naam van het vak en de faculteit
  • datum van het tentamen
  • naam docent en/of contactpersoon en e-mail adres en telefoonnummer
  • sleutel, de goede antwoorden. Bij bijzonderheden, zoals 2 alternatieven mogen worden goed gerekend of een vraag telt niet mee, dit duidelijk vermelden op de sleutel.
  • Per item/vraag vermelden of het een 2-, 3- of 4 keuze vraag betreft.
  • ingeval van versies (zie ook de vraag over versies) de versleuteling van de versies (m.a.w. waar is vraag 1 versie 1 in versie 2 gebleven? enz.)
  • moeten groepen studenten apart worden geanalyseerd dan moeten de formulieren ook apart worden ingeleverd (zie ook de vraag hierover)
  • als een vraag niet meetelt, en dit is voor of tijdens het tentamen bekend gemaakt, willen we dit graag weten, dat voorkomt problemen bij het inlezen.

U kunt ons innameformulier gebruiken voor het opschrijven van uw gegevens.

V. Hoe lang duurt het voordat het tentamen is verwerkt?
A. Voor de RUG maximaal drie werkdagen en voor de Hanzehogeschool maximaal vijf werkdagen. Tentamens worden altijd op volgorde van binnenkomst nagekeken.

V. Wat houdt de verwerking van een tentamen in?
A. De antwoorden op de formulieren worden ingelezen met een optisch leesapparaat. Het databestand dat hierdoor ontstaat wordt met de sleutel ingevoerd in een analyseprogramma. Dit programma geeft de scores per studentnummer en een itemanalyse van het tentamen (statistische gegevens per vraag en over de toets als geheel).

V. Hoe weet ik dat het tentamen is verwerkt?
A. De uitslagen worden, binnen 3 werkdagen, per email naar de verantwoordelijk docent gemaild en tevens een afhaalbewijs zodat de formulieren zsm weer kunnen worden opgehaald.
Mocht u na 3 werkdagen nog niets hebben gehoord, neem dan contact op via
tentamenverwerking@rug.nl of tel:3633640 .


V. Wat gebeurt er verder met de formulieren?
A. De docent zorgt ervoor dat de formulieren zo spoedig mogelijk worden opgehaald bij ESI. Daarbij wordt een afdruk van het afhaalbewijs overhandigd dat per e-mail naar de docent is gestuurd. Eventueel geeft de docent of zijn secretariaat (op kosten van de eigen faculteit) daarvoor de vervoersdienst opdracht (tel. 3635522). De docent/secretariaatsmedewerker stuurt het afhaalbewijs dan door aan de vervoersdienst. We sturen tentamenformulieren niet per post.


V. Kunnen behalve scores ook cijfers berekend worden?
A. Ja. Als daarom door de docent is gevraagd (kan op de sleutel worden vermeld), en de formule om vanuit de scores de cijfers te bepalen is meegeleverd, dan berekenen wij ook de cijfers.

V. Wat als later blijkt dat er een sleutelfout is gemaakt, er vragen moeten worden verwijderd of er meerdere alternatieven juist zijn?
A. Dan kan de verantwoordelijke docent per e-mail een heranalyse van het tentamen aanvragen. Wij voeren de analyse dan nogmaals uit en berekenen opnieuw de scores.
De gegevens van het tentamen (de antwoorden van de studenten) hebben we opgeslagen in ons archief, dus de tentamenformulieren hebben we daarbij niet meer nodig.

V. Ik kan de bestanden met de uitslag niet openen. Wat moet ik doen?
A. Sla op uw computer de bestanden op. Vervolgens kunt u de bestanden openen in Kladblok, Notepad, Wordpad of een andere programma dat .txt (ASCII) bestanden kan lezen.

V. Ik begrijp de itemanalyse niet.
A. Voor uitleg van de itemanalyse kunt u ons bellen: 3633640 of 3633645 tussen 9:00 en 16:30. U kunt ook advies krijgen over cijferbepaling en de kwaliteit van het tentamen.

V. Hoe kan ik jullie bereiken?
A. We zijn in principe iedere werkdag bereikbaar op bovenstaande telefoonnummers. U kunt ons ook e-mailen, gebruik dan ons gezamelijke e-mail adres:
tentamenverwerking@rug.nl , dan ontvangen we de e-mail allemaal en kunnen we u zo snel mogelijk helpen.

Laatst gewijzigd:21 november 2018 15:22
printView this page in: English