Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Support Teaching applications Progress

Progress contactpersonen

Faculteit Contactpersoon
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Elly van der Kuur
Ruimtelijke Wetenschappen Didy Nauta
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Ellen Stabler
Letteren Joey Teussink
UMCG - Geneeskunde & Tandheelkunde Petra Visser
UMCG - Bewegingswetenschappen Margriet Abrahams
Rechten Evelien de Vries
Theologie Henk van Putten
Wijsbegeerte Siepie Blom
Science and Engineering Ginger Werink
Honours College Jeroen Schreurs
Campus Fryslân Indira van der Zande
UCG Sienie Luinstra
Laatst gewijzigd:06 juli 2021 10:20