Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Support Teaching applications Progress

Algemeen

Progress is het student- en studieinformatiesysteem (SIS) van de Rijksuniversiteit Groningen en ondersteunt de onderwijslogistiek voor de studieloopbaan van de student. Het SIS wordt als Software as a Service-applicatie aangeboden door de leverancier UOCG Market BV.

Als bronsysteem zorgt het SIS ervoor dat studenten aan de RUG kunnen worden ingeschreven. De hiervoor benodigde gegevens worden in Progress geregistreerd via een directe aansluiting op de landelijke aanmeldportal Studielink. Tijdens het volgen van het onderwijs worden alle intekeningen voor vakken en de behaalde resultaten in Progress opgenomen; de monitoring van de studievoortgang vindt hier plaats. Tot slot wordt ook het diploma en het supplement in Progress gemaakt.

De studenten hebben toegang tot hun gegevens via een webportal met Progress WWW(“de blauwe Progress”). Administratieve gebruikers, docenten en managers werken voornamelijk met Progress.NET. Beide systemen zijn geïntegreerd waardoor men de beschikking heeft over één systeem waarop ze voor alle relevante handelingen terecht kunnen.

Zonder Wrijven Geen Glans

In het programma Zonder Wrijven Geen Glans (ZWGG) wordt gewerkt door de faculteiten en diensten aan een uniforme, effectieve en efficiënte ondersteuning geeft voor onderwijslogistieke processen die ten grondslag liggen aan twee hoofdtaken:

1.   lifecycle management van de student: van werving naar inschrijving, van onderwijs volgen naar afstuderen als alumnus. De ketens van handelingen door contacten met docenten, studentenadministraties, studieadviseurs en examencommissies betreffende het onderwijs worden grotendeels via Progress.NET doorlopen.

2.   bijbehorende verantwoording, over de keten met rapportages en selecties, als het kan realtime.

Diensteigenaar van Progress is Hans Beldhuis.

Laatst gewijzigd:08 februari 2018 11:18