Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Support Teaching applications

Kwaliteitszorg (Quamatrix)

Quamatrix is een volg- en documentatiesysteem van de kwaliteitszorg van het onderwijs. Het is een webbased applicatie die door alle faculteiten wordt gebruikt.

Het aangekochte systeem bestaat voor de RUG uit drie delen

  1. iDocument is een database waarin alle voor op de onderwijskwaliteitszorg relevante documenten zijn ondergebracht.
  2. iCompliance is een systeem waarin aan de hand van het door de RUG opgestelde normkader een actuele momentopname met betrekking tot de kwaliteitszorg beschreven kan worden. Die beschrijving wordt ondersteund door ‘bewijsmateriaal’ dat in iDocument is ondergebracht.
  3. iPortal is een RUG-interne ‘webportal’ die binnen de instelling kan dienen als communicatiekanaal over de kwaliteitszorg van het onderwijs.

De eerste twee systemen zijn zo ingericht dat deze per opleiding, cluster van opleidingen en faculteit of dienst zicht geeft op de kwaliteitszorg van het onderwijs. De webportal is alleen op facultair niveau beschikbaar. Die portal is te bereiken onder: quamatrix.rug.nl. Als RUG-medewerker kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens, pas daarna is de documentatie beschikbaar.

Quamatrix is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van het onderwijsjaarverslag en voor de ondersteuning van de interne audits.  

De afdeling ESI van het CIT

  1. is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het up-to-date houden van Quamatrix voor gebruikers;
  2. onderhoudt contacten met de leverancier: “Infoland” met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en het overbrengen gebruikerswensen;
  3. houdt contact met de facultaire medewerkers voor Quamatrix wat betreft: nieuwe ontwikkelingen, gebruikerswensen en hulp en ondersteuning bij het gebruik van de applicatie;
  4. denkt mee met gebruikers en beleidsmakers op het snijvlak van techniek en kwaliteitszorg.

Contactpersoon voor Quamatrix is: Jan Tjeerd Groenewoud

Voor technische vragen rondom Quamatrix kunt u contact opnemen met de Quamatrix helpdesk, 050-3638282 en/of per e-mail: quamatrix rug.nl
Laatst gewijzigd:05 juli 2018 15:44