Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Support Teaching applications Ocasys

Ocasys

Ocasys is de online onderwijscatalogus van de Rijksuniversiteit Groningen. Er staat informatie in over alle studieonderdelen die aan de universiteit worden aangeboden, op flexibele wijze te doorzoeken.

Het gaat om zaken als vakinhoud, de docent(en), de periode waarin een vak verzorgd wordt, de te gebruiken literatuur en de studiebelasting in ECTS. Ook bevat Ocasys een overzicht van de studieprogramma's van alle opleidingen, uitgesplitst in afstudeerrichtingen of studiepaden.

Het systeem is vanaf 2003 ontwikkeld in opdracht van de Faculteit der Letteren. Vervolgens nam het (voorheen UOCG nu ESI) Ocasys over om het geschikt te maken voor gebruik door de hele universiteit. Met het project OcasysPlus, gestart in 2006 en inmiddels afgerond, werd het mogelijk om universiteitsbreed, dus over faculteiten en opleidingen heen, te zoeken. De onderwijsinformatie is nu op verschillende manieren doorzoekbaar: via vakken, opleidingen, opleidingen per faculteit of interessegebied. Daarnaast is in OcasysPlus alle informatie, naast Nederlands-, Engelstalig beschikbaar gemaakt, waardoor buitenlandse (aspirant)studenten het ook kunnen gebruiken.

De informatie in Ocasys over vakken en studieprogramma's vormt bovendien de basis voor de papieren studiegidsen van de faculteiten.

Diensteigenaar van Ocasys is Lisette Bakalis.

Laatst gewijzigd:21 september 2021 10:45