Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsSupportOnderwijsapplicaties

Doces

Doces brengt de competenties en het niveau van universitair docenten in kaart. De competentiemeter is een webapplicatie die bestaat uit een zelftest, een module voor beoordelaars en een portfolio.

In de zelftest doet de docent uitspraken over zijn eigen functioneren. Vervolgens beoordelen collega's en/of leidinggevenden, die zicht hebben op diens functioneren, de docent op basis van dezelfde items.

De resultaten uit Doces kunnen worden gebruikt als achtergrond bij functionerings- of beoordelingsgesprekken. Doces is gericht op de toekomst. Docenten kunnen wensen voor taakverandering, scholing en coaching kenbaar maken in de zelftest. Collega’s en leidinggevenden kunnen docenten hierin via de beoordelaarsmodule adviseren.

De gebruikers van Doces zijn faculteiten en opleidingen. Docenten van opleidingen die geen gebruik maken van Doces, kunnen een versie zonder de beoordelaarsmodule gebruiken, Doces-mini. Ze kunnen de zelftest dan op eigen initiatief maken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een functionerings- of beoordelingsgesprek of als ze advies willen bij hun verdere loopbaanontwikkeling.

Voor vragen rondom Doces verwijzen we naar de Doces helpdesk 363-8282 en/of doces@rug.nl

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:36
printView this page in: English