Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Support

Dienstverlenend onderzoek

“Studenten steeds tevredener met organisatie en onderwijs aan de RUG”. (NSE 2012)

Het dienstverlenend onderzoek binnen de RUG houdt zich bezig met evaluatieonderzoek dat zowel binnen de gehele instelling als binnen individuele faculteiten plaatsvindt. Binnen ESI is veel onderwijskundige expertise aanwezig en door het brede karakter van ESI zijn gemakkelijk koppelingen te maken tussen verschillende informatiebronnen.

Voorbeelden van instellingsbrede projecten dienstverlenend onderzoek:

  • PhD Survey (tweejaarlijks) in opdracht van de Dean of Graduate Schools en het Bureau: PhD Survey 2011
  • Jaarlijks aanvullende analyses op de Nationale Studentenenquête (NSE) http://www.studiekeuzeinformatie.nl/nse
  • (Half)jaarlijkse evaluatie van de rendementen na het Bindend Studieadvies (BSA)
  • Jaarlijkse evaluatie van de RUG-brede minoren in opdracht van het Bureau.
  • Evaluatie van digitaal toetsen binnen het project X@M!

Berekende (2009) en gegeven (2010, 2011) studieadviezen na eerste studiejaar
Berekende (2009) en gegeven (2010, 2011) studieadviezen na eerste studiejaar

Dienstverlenend onderzoek ter ondersteuning van faculteiten:

  • Eerstejaarsenquêtes
  • Aanvullende analyses NSE
  • Rendementsanalyses
  • Specifieke vragen vanuit de faculteit

Contactpersonen dienstverlenend onderzoek:  Jan Folkert Deinum, Carlien Vermue en Esther Bouma

Contactpersoon evaluatie BSA: Hans Beldhuis
                                   

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:36