Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education CIT Academy

Powerpoint 2016

Duur: 3 dagdelen
Bedoeld voor: Pc-gebruikers die de basis van het gebruik van dit pakket willen leren om verzorgde presentaties te maken.

Deze cursus kan voor groepen als maatwerkcursus gegeven worden en individueel als ondersteuning op de werkplek.
Voor meer informatie: Jolande Hollander (050 - 36 39267)

Globale inhoud

Presentaties invoeren (voorgedefinieerde structuren en ontwerpen) en opmaken (modellen en standaard lay-outs), gebruik van objecten, tabellen, grafieken en figuren.

Verder het organiseren van een presentatie (indeling, notities, hand-outs), inpassen van animaties, video- en geluidsfragmenten en overgangseffecten.

De nadruk ligt sterk op het maken van presentaties, hoewel ook enige aandacht wordt besteed aan het maken van tekeningen.

Doel

Met dit presentatiepakket professioneel uitziende presentaties kunnen maken, voorzien van tekstoverzichten, grafieken, tabellen, tekeningen en kant-en-klare illustraties.

Voorkennis

Enige ervaring met Windows is handig, maar niet strikt noodzakelijk.

Laatst gewijzigd:05 maart 2020 13:58