Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education CIT Academy

Workshop Data en Privacy (AVG)

Duur: 1 dagdeel
Bedoeld voor: Medewerkers RUG: Voor eenieder die persoonsgegevens gebruikt.

Tarieven

Aanmelden

Medewerkers RUG: kosteloos

Cursusdata en Inschrijving

Contact: secretariaat CIT (050 - 36 39200)

Inclusief CIT-cursusdocumentatie.

Cursusvorm

Aan de hand van het CIT-materiaal wordt de AVG geïntroduceerd met oefeningen en discussie.

Globale inhoud

Deze cursus geeft slechts een algemene inleiding in de AVG en gaat niet in op specifieke regels voor onderzoeksdata.  

  • De Europese wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming
  • Rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG
  • Technische en organisatorische maatregelen -enkele tips

Inhoudsopgave
Workshop Data en privacy

Doel

Weten wat de principes van de AVG zijn en weten wat voor soort maatregelen genomen kunnen worden om verantwoord met gegevensbestanden om te gaan.

Voorkennis

Enige ervaring met gegevensbestanden is prettig, maar niet noodzakelijk.

Laatst gewijzigd:14 juni 2021 12:37