Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessCenter for Information TechnologyIT & EducationCIT Academy

Office voor secretariaatsmedewerkers

Duur:3 dagdelen
Bedoeld voor:Secretariaatsmedewerkers (en anderen) die de mogelijkheden van MS-Office optimaal willen benutten.

Deze cursus kan voor groepen als maatwerkcursus gegeven worden en individueel als ondersteuning op de werkplek.
Voor meer informatie: Jolande Hollander (050 - 36 39267)

In de cursus worden een aantal functies in MS-Office voor veel voorkomende secretariaatswerkzaam-heden behandeld. Er is ook gelegenheid om uw eigen praktijkproblemen aan de orde te stellen.

Globale inhoud

  • Het werken met adressen: welke applicatie is geschikt, voorbeelden van adreslijsten in Word, Excel, en Access, het maken van een mailing, etiketten
  • Uitwisseling van bestanden in Office
  • Documenten (van anderen) bewerken in Word: veel voorkomende opmaakproblemen oplossen
  • Gebruik van stijlen
  • Pagina-opmaak:werken met secties, paginanummering, (wisselende) kop- en voetteksten
  • RUG huisstijl gebruiken
  • Controle document: werken met revisies (wijzigingen bijhouden)

Vorm

CIT-zelfstudiemateriaal met begeleiding en veel oefeningen.

Doel

Secretariaatsmedewerkers en anderen inzicht bieden in de toepassingsmogelijkheden van MS-Office programma's voor hun werkzaamheden.

Voorkennis

Ruime ervaring in Word is vereist, enige ervaring in andere Office programma's kan van pas komen.

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 10:09