Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Innovation

Wat is E-BKO?

E-BKO is een Nestorcursus ter ondersteuning van het traject Basiskwalificatie Onderwijs.
Het grote aantal RUG docenten dat de komende jaren in aanmerking komt voor het BKO-traject vereist flexibilisering van het aanbod (maatwerk) en tijd- en plaats onafhankelijk werken.
Dit betekent ook dat administratieve processen ten behoeve van het BKO in faculteiten, zoals beheer portfolio’s, begeleiding door coaches, verslaglegging, beoordeling en toekenning van het certificaat, efficiënt moeten kunnen worden uitgevoerd.

Waarom E-BKO?
Het project E-BKO heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Het verhogen van de efficiëntie en flexibiliteit in het aanbod van cursussen en trainingen door e-learning. Blended learning vervult hierbij een centrale rol.
  • Het optimaliseren van het beheer van het ontwikkelplan, tussenproducten, feedback en het portfolio dat moet worden beoordeeld.
  • Het optimaliseren van administratieve processen rond coaching en beoordeling.

Hoe werkt E-BKO?
Faculteiten kunnen de Nestorcursus E-BKO kopiëren voor gebruik binnen de faculteit. Zo krijgt de faculteit één cursus waarin alle portfolio’s verzameld kunnen worden. De Nestorcursus bevat zowel Engelstalige als Nederlandstalige content. Docenten moeten zich in de cursus kunnen aanmelden voor een Engelstalige of Nederlandstalige versie. Er is voor gekozen de menustructuur in de cursus Engelstalig te laten zijn, content is zowel Engels als Nederlandstalig.

Self enrollment
Self enrollment

De docent moet in een cursus op elk moment keuzes kunnen maken tussen:
Wat moet ik weten?

What do I have to know?
What do I have to know?

Wat moet ik doen?

What do I have to do?
What do I have to do?

Wat kan ik doen?

What can I do?
What can I do?

Zelfstudie

Self_study
Self_study

Ondersteuning

Support
Support

Elke competentie is uitgewerkt aan de hand van:

  • Uitleg
  • Een voorbeeld uitwerking BKO van de betreffende competentie
  • Oriënterend materiaal
  • Verdiepend materiaal

De Nestorcursus E-BKO vormt op deze manier voor de docent een flexibel naslagwerk.

Begeleiding en beoordeling
In de Nestorcursus E-BKO is een aantal logboeken ontwikkeld voor begeleiding en beoordeling.

Logboeken E-BKO
Logboeken E-BKO

In het Logboek E-BKO (NL) en het Journal E-BKO (EN) kunnen docenten hun conceptportfolio’s plaatsen ter becommentariëring door de coach.
Als een coach het gehele concept in orde heeft bevonden, kan de docent het definitieve portfolio plaatsen in het Logboek voor beoordeling door beoordelingscommissie (NL) of in het Journal E-BKO jury (EN).

Meer informatie:
Jaap Mulder ( j.a.mulder rug.nl ) , coördinator docentprofessionalisering

Laatst gewijzigd:24 november 2015 12:21