Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology IT & Education Innovation Projects

BKO-registratie

In overleg met het College van Decanen op 1 december 2010 heeft het College van Bestuur het besluit genomen dat elke zittende docent van de Rijksuniversiteit Groningen via een beoordelingsprocedure aantoont dat zij of hij aan de kwaliteitseisen van de Rijksuniversiteit Groningen voldoet.Deze kwaliteitseisen of eindtermen van de RUG Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) zijn opgesteld in overeenstemming met de landelijke afspraken ter zake.

De kwaliteitseisen zijn:

  1. Onderwijs ( her-)ontwerpen
  2. Onderwijs verzorgen en studenten begeleiden
  3. Toetsen en beoordelen
  4. Evalueren 


Om vast te kunnen stellen of u aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt u gevraagd een portfolio samen te stellen. Aan de hand van uw portfolio wordt vastgesteld of u aan de BKO kwaliteitseisen voldoet. Het is de taak van de beoordelingscommissie om het portfolio hierop te beoordelen

Voor meer informatie over de BKO-registratie kun u contact opnemen met Jaap Mulder: j.a.mulder rug.nl of 050 363 5810.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:38