Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsInnovationDigitaal ToetsenOndersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning van ESI bij digitale examens
ESI biedt ondersteuning bij digitale examens in de Aletta Jacobshal. Voor ieder examen wordt een procedure van 4 stappen in gang gezet. Hieronder volgt een samenvatting van deze procedure. Gedurende de procedure wordt u ondersteund door één persoon van het ondersteuningsteam voor digitale examens (FB Dito). We zullen met u communiceren via de ‘Exam management’ module binnen Nestor. U zult berichten van ons ontvangen met informatie over wat wij van u verwachten bij iedere fase van de procedure.

Het creëren van een digitaal examen kost nauwelijks meer moeite dan het maken van een regulier examen. Docenten dienen een ingevuld intakeformulier naar ons te sturen, het examen te ontwerpen en ten slotte te beoordelen. ESI zorgt voor de rest en zal de procedure in goede banen leiden. Wat volgt is een samenvatting van de complete procedure.

Innamefase
Als een examen bij de roosteraar geregistreerd wordt als een digitaal examen sturen wij vijf weken voorafgaand aan het examen een intakeformulier. We verzoeken u vriendelijk om deze binnen een week ingevuld naar ons terug te sturen. Nadat FB Dito de haalbaarheid van het examen heeft beoordeeld, gaat de procedure verder in de voorbereidingsfase.

Voorbereidingsfase
FB Dito creëert een nieuwe examencursus binnen Nestor. U wordt als docent toegevoegd aan de cursus en kan dan beginnen met het creëren van het examen. Tijdens het creëren van het examen kunt u contact opnemen met FB Dito voor hulp. We vragen u om een conceptversie van het examen uiterlijk twee weken voor aanvang van het examen klaar te hebben, zodat wij deze versie kunnen testen. De uiteindelijke versie van het examen dient uiterlijk een week voor afname klaar te zijn. FB Dito checkt dan alle instellingen en rond de voorbereidingsfase af.

Afnamefase
Tijdens het afnemen van het examen is altijd een student-assistent van Nestorsupport aanwezig om te hulp te schieten bij eventuele problemen, en om te assisteren bij Nestor. Als een student niet in het examen kan inloggen zal de student-assistent ervoor zorgen dat deze student alsnog met zijn of haar eigen account kan inloggen, of met behulp van een gastaccount. We controleren niet of een student ingeschreven staat in ProgRESS. Een lijst met namen van studenten die ter plekke worden ingeschreven wordt bijgehouden en daarna aan de docent overhandigd.

Afrondingsfase
Direct na het afnemen van het examen sluit de student-assistent het examen en maakt hij of zij een back-up. Een verslag van de administratie (gebruikte gastaccounts, late inschrijvingen, voorvallen) wordt toegevoegd aan de examencursus. FB Dito geeft statistische analyses bij meerkeuze examens. Zodra u klaar bent met beoordelen kan FB Dito helpen bij het organiseren van een eventuele online review sessie met studenten.

050 363 3640 digitaaltoetsen@rug.nl

Toetsondersteuning

Het ondersteuningsteam van ESI voor digitaal toetsen bestaat uit de volgende medewerkers:

Vóór, tijdens en na afloop van de toets wordt eveneens ondersteuning verleend door de student-assistenten die zijn aangesteld bij Nestorsupport.

Laatst gewijzigd:29 augustus 2017 14:23
printView this page in: English