Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWiskunde op straat

Wiskunde op straat

Antwoord 26
De zonnewijzer is meer op het westen gericht.

Toelichting
Hierover moeten we nog nadenken -- ideeën zijn welkom! Voor achtergrondinformatie kun je ook kijken op deze Belgische pagina over zonnewijzers.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:14 juni 2016 16:02