Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science Linx News

Spin City: Spot de evolutie van spinnen

30 september 2020

Levende wezens evolueren. Dat is doorgaans een traag proces, maar het is in sommige situaties goed te zien. Science LinX gaat met scholieren en andere geïnteresseerden onderzoeken hoe spinnen zich aanpassen aan het leven in de stad.

Kruisspin | Foto Foto Didier Descouens/Wikimedia
Kruisspin | Foto Foto Didier Descouens/Wikimedia

De herfst is spinnentijd! Spinnen (in dit geval de kruisspin) lenen zich goed voor onderzoek naar evolutionaire aanpassing van dieren aan verstedelijking. Ze zijn goed zichtbaar en zitten min of meer stil (erg praktisch voor onderzoek), maar er zijn ook aanwijzingen voor meetbare aanpassingen in bijvoorbeeld de kleur en de grootte van de spin en de vorm van het web, die te relateren zijn aan stedelijke stressfactoren zoals hittestress en kunstlicht. Daarom gaan we met studenten de stad Groningen en het omliggende veld in, en we nodigen burgers (ook scholieren) uit om mee te doen. De app daarvoor is ontwikkeld door de Universiteit Gent.

Dit onderzoek is een voorproefje voor het programma Evoscope, onderzoek naar evolutionaire aanpassing aan verstedelijking, via citizen science. Daarin werkt de RUG samen met Naturalis, UvA, drie gemeenten en een scala van natuur- en burgerorganisaties. We verwachten in het voorjaar van 2021 een besluit over financiering uit de Nationale Wetenschapsagenda. Vragen? Mail de Wetenschapswinkel van de RUG!

Laatst gewijzigd:30 september 2020 10:12

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...