Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research per discipline Frisian Language and Culture / Minorities & Multilingualism

Onderzoek

Zwaartepunten onderzoek Friese taal en cultuur in Groningen

Binnen het Groningse onderzoek op het gebied van de Friese taal en cultuur zijn vier zwaartepunten te onderscheiden.

  • De studie van de Friese taalkunde in theoretisch-vergelijkend perspectief. Het doel is inzicht te verwerven in zowel het taalspecifieke als het universele van het Friese taalsysteem;
  • De studie van het Fries in zijn maatschappelijke context. Het doel is inzicht te krijgen in taalveranderingen, taalgebruik en opvattingen over het Fries en de status van het Fries door de samenhang van linguïstische en sociale verschijnselen te beschrijven;
  • De studie van het Fries in de late Middeleeuwen aan de hand van Middeleeuwse teksten. Doel is inzicht te krijgen in de sociale en politieke situatie in het toenmalige Friesland. Ook wordt geprobeerd bouwstenen te leveren voor historisch-vergelijkend onderzoek;
  • De studie van de Friese literaire cultuur in heden en verleden. Aandacht wordt besteed aan literaire vormen, patronen en conventies in hun culturele context.

Het onderzoek van de meeste gepromoveerde medewerkers van de Faculteit der Letteren is ondergebracht in facultaire onderzoekinstituten. De onderzoekinstituten participeren in landelijke of lokale onderzoekscholen. Daarin is ook de opleiding van promovendi ondergebracht. Stafleden van de afdeling  Fries en Nedersaksisch participeren in:

  • het onderzoekinstituut Centre for Language and Cognition Groningen (CLCG) voor het taaltheoretisch, -historisch en –sociologisch onderzoek. Dit onderzoek maakt deel uit van de Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences;
  • het onderzoekinstituut Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG). Het betreft hier het literatuurwetenschappelijk en cultuursemiotisch onderzoek van Friese literaire teksten tussen ca. 1600 en heden en het historisch en filologisch onderzoek van het Fries in de late Middeleeuwen. Dit onderzoek is ingebed in de Graduate School for the Humanities (GSH) en de landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek.
Laatst gewijzigd:08 mei 2019 11:45