Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines Friese taal en cultuur / Minorities & Multilingualism

Medewerkers

Friese Taal en Cultuur

Ons team bestaat uit de volgende medewerkers:

  • dr. Anne Merkuur (Taalkunde)
  • dr. Willem Visser (Taalkunde, Taalvaardigheid)
  • Gerbrich de Jong, MA (Taalvaardigheid)
  • Anne Popkema, MA (Oudfries)
  • Meindert Reitsma, MA (Friese Literatuur)
  • Berber Aardema, MA (Revoicing cultural landscapes)
  • dr. Antine Zijlstra (Revoicing cultural landses)
Laatst gewijzigd:04 december 2023 13:45