Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP Pharmaceutical Technology and Biopharmacy Research

Suikerglastechnologie

Diverse actieve stoffen die recentelijk zijn ontwikkeld zijn ofwel erg instabiel (eiwitten, gen-therapeutica) of erg lipofiel. Voor beide soorten stoffen is een geavanceerde formuleringstechniek nodig, welke enerzijds stabiliserend werkt en anderzijds de lage oplosbaarheid oplost. Een techniek die zich hiervoor uitstekend leent is de zogenaamde suikerglastechnologie. Bij deze technologie wordt een oplossing van de actieve stof gemengd met een suikeroplossing zodat je één oplossing krijgt van èn actieve stof èn suiker. Vervolgens wordt via sproeidrogen, vriesdrogen of sproeivriesdrogen de oplossing ontdaan van zoveel mogelijk oplosmiddel zodat je puur poeder overhoudt. In dit poeder zal in de meeste gevallen de actieve stof homogeen verdeelt zijn over de suikermatrix welke zich overigens in de amorfe toestand bevindt. Voor de twee genoemde soorten geneesmiddelen, de instabiele en de lipofiele heeft het gebruik van een suikermatrix vele voordelen.

Voor de instabiele stoffen (o.a. eiwitten, gen-therapeutica, sterk oxiderende stoffen) is de overgang vanuit een oplossing naar droog poeder erg gunstig: diverse ontledingsreacties worden sterk geremd (moleculaire mobiliteit) en diverse formuleringen worden mogelijk. Was het eerst alleen mogelijk om deze groep stoffen parenteraal toe te dienen, nu is het mogelijk geworden om tabletten en droog poeder toe te passen.

Voor lipofiele geneesmiddelen waren er diverse oplossingen mogelijk om deze tot een formulering te verwerken. Het probleem is echter dat de lipofiele stoffen worden geformuleerd in een even lipofiele matrix. Door suikerglastechnologie toe te passen voor deze groep stoffen hebben we aangetoond dat de oplossnelheid van lipofiele geneesmiddelen sterk toeneemt wanneer ze in een suikermatrix zitten. Hierdoor is het mogelijk om in vergelijking met de eerdere formuleringen de biologische beschikbaarheid te vergroten.

De suikerglastechnologie speelt, omdat het in feite poedertechnologie is, een grote rol binnen het inhalatie en tabletteeronderzoek.

 

Vragen?

Voor meer informatie kun je langskomen bij Wouter Hinrichs, kamer 223 gebouw 3213 in het MWF-complex (tel. 2398)

 

Laatst gewijzigd:11 oktober 2012 10:47