Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekNieuwenhuis Institute for Educational ResearchOrganisatie

Strategie en beleid

Het Nieuwenhuis Instituut streeft het volgende na: 

  • verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek in de verschillende programma op het gebied van pedagogiek en onderwijskunde;  
  • uitbreiden van het aantal onderzoekers binnen de programma's, met name een groei van het aantal promovendi en post-docs;
  • stimuleren van samenwerking tussen onderzoekers, zowel binnen de programma's als daartussen;
  • vergroten van participatie in nationale en lokale onderzoeksscholen;
  • vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de research output, met name wat betreft dissertaties en publicaties volgens de criteria van de onderzoeksscholen waartoe de programma's behoren.
Laatst gewijzigd:05 november 2012 12:10
printOok beschikbaar in het: English