Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekNieuwenhuis Institute for Educational ResearchOrganisatie

Promovendi-raad

De promovendi-raad vertegenwoordigt alle promovendi van de vakgroep Pedagogiek en Onderwijskunde (pedok) van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Gezien de hoeveelheid promovendi en de uiteenlopende onderwerpen waar zij zich mee bezig houden, heeft de raad zich tot doel gesteld om de communicatie tussen de promovendi en de sub-vakgroepen te ondersteunen, te weten GION, historische pedagogiek, onderwijskunde, orthopedagogiek en jeugdzorg, UCG en UOCG. Daarnaast is de raad ook het aanspreekpunt voor de raad van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen voor de communicatie met promovendi van Pedagogiek en Onderwijskunde.

Behalve de formele onderwerpen als de positie van promovendi binnen de vakgroep en onderwijstaken, proberen we ook onderling contact tussen de promovendi te bevorderen.

Marlous Tiekstra (voorzitter) / Orthopedagogiek en Jeugdzorg

Laatst gewijzigd:03 mei 2017 14:05
printOok beschikbaar in het: English