Skip to ContentSkip to Navigation
Onderzoek

Taal

‘Het beeld dat ík in mijn hoofd heb, komt via taal als beeld in jouw hoofd.’
‘Het beeld dat ík in mijn hoofd heb, komt via taal als beeld in jouw hoofd.’

‘Taal heeft iets magisch,’ aldus taalonderzoeker Jorrig Vogels een aantal maanden geleden. ‘Het beeld dat ík in mijn hoofd heb, komt via taal als beeld in jouw hoofd.’ Ziedaar de essentie van taal. Een brug slaan, verbinden, uitleggen. Daar kan veel mis bij gaan, of juist goed. En er gebeuren bijzondere dingen bij taalproductie en taalverwerving. Tussen mensen, of in de hersenen. Met soms onverwachte uitkomsten. Onderzoekers van de RUG doen op verschillende vlakken taalonderzoek. Van afasie tot de positieve gevolgen van tweetaligheid, van tongbewegingen tijdens spreken tot communicatie met de dokter. Deze maand brengen we een selectie van een aantal recente berichten graag even speciaal onder de aandacht.

Video's

Interviews en nieuwsberichten

Jorrig Vogels
Jorrig Vogels

Taalwetenschapper Jorrig Vogels over de brug tussen spreker en luisteraar

Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in mijn hoofd heb, komt via taal als beeld in jouw hoofd.’
Lees meer

Martijn Keizer
Martijn Keizer

Lagere Leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen

Lagere leesvaardigheid komt veel vaker voor bij mensen met financiële problemen. Uit onderzoek van Martijn Keizer blijkt dat de helft van de mensen die kampen met financiële problemen waarschijnlijk ook moeite hebben met lezen. Maar liefst 50,3% van de deelnemers aan het onderzoek kreeg de ‘indicatie laaggeletterdheid’, terwijl in heel Nederland 18% van de populatie laaggeletterd is. Dat betekent dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Lees meer

Merel Keizer
Merel Keizer

Tweetaligheid als middel voor gezond ouder worden

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Merel Keijzer een Vidi subsidie van 800.000 euro toegekend voor haar onderzoek. Keijzer onderzoekt of meertalige sprekers minder last hebben van ouderdomsgerelateerde klachten zoals cognitieve achteruitgang of ouderdomsdepressie, maar ook of het leren van een vreemde taal in ouderen ingezet kan worden als middel om gezond ouder worden te bevorderen.
Lees meer

Martijn Wieling
Martijn Wieling

Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling gaat op Lowlands Science door middel van echoscopie de tongbewegingen van bezoekers meten.
Lees meer

Roelien Bastiaanse
Roelien Bastiaanse

Roelien Bastiaanse: ‘Als ik niet oplet, dan kan iemand straks misschien niet meer praten.’

Eigenlijk wilde Roelien Bastiaanse medicijnen studeren, maar het werd uiteindelijk Nederlands. ‘Ik werd gegrepen door de taalwetenschap en in Amsterdam kreeg ik het vak patholinguïstiek, over taalstoornissen en de hersenen. Een prachtig vak en een leuke docent. Zo werd mijn interesse in afasie gewekt, een taalstoornis die veroorzaakt wordt door hersenletsel.’
Lees meer

Ruth Koops van 't Jagt
Ruth Koops van 't Jagt

Met fotostrips beter voorbereid naar de dokter

Fotostrips lijken een goede manier om patiënten voor te bereiden op een gesprek met een dokter. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ruth Koops van ’t Jagt. Vooral ouderen en anderen die moeite hebben met een huisarts te communiceren kunnen er veel baat bij hebben. Verhalende strips, met foto’s in plaats van tekeningen, vallen meer op en helpen patiënten om een gesprek met de dokter anders te voeren.
Lees meer

Nanna Hilton
Nanna Hilton

Spraakapp Stimmen fan Fryslân herkent afkomst Friese gebruiker

De RUG en Lân fan Taal hebben, samen met Omrop Fryslân, een app gelanceerd die kan bepalen waar de (Friese) gebruiker vandaan komt. Aan de hand van spraakopdrachten analyseert de app of de uitspraak past bij Klaaifrysk, Stadsfries, Stellingwerfs of een van de andere varianten van het Fries. Stimmen fan Fryslân is hiermee echte Citizen Science: met behulp van smartphone, tablet of de Stimmen website kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren.
Lees meer

Lennie Donné
Lennie Donné

Lennie Donné 'Campagnes over soa's werken niet'

Studenten lopen veel risico op een soa, maar ze maken zich er amper druk om. Promovendus Lennie Donné wil daar iets aan doen. ‘Er moet een andere strategie komen. Jonge mensen zien zichzelf niet als risicogroep’, zegt Lennie Donné. ‘Als ze bijvoorbeeld chlamydia oplopen, vinden ze dat niet zo’n groot probleem. Haal even een pilletje en je bent er vanaf.’
Lees meer

Carien de Jager
Carien de Jager

Consumenten onvoldoende beschermd door ‘financiële bijsluiters’

Informatiedocumenten bij complexe financiële producten schieten hun doel voorbij, waardoor mensen nog steeds veel risico lopen op financiële verliezen. Volgens De Jager zijn ‘financiële bijsluiters’ ongeschikt om consumenten te beschermen en verwacht de overheid er te veel van.
Lees meer

Ligt Heerenveen in het veen?

De Geodienst van de RUG maakt op basis van beschikbare geografische bronnen diverse kaarten. Op deze kaart wordt de veelgestelde vraag 'Liggen alle veenplaatsen in het veen?' beantwoord. Oftewel, liggen alle plaatsen met "veen" in de naam ook in een veengebied? Oordeel zelf.

Veenplaatsen en veengebieden
Veenplaatsen en veengebieden
Laatst gewijzigd:08 januari 2019 11:47
printView this page in: English