Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKapteyn Astronomical InstituteOverig

Studiefonds J.C. Kapteyn

De Stichting Sterrenkundig Studiefonds J.C. Kapteyn is in 1925 opgericht ter nagedachtenis aan Prof. Dr. J.C. Kapteyn, die van 1878 tot 1921 hoogleraar in de Sterrenkunde was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doel van de Stichting is werkzaam te zijn in het belang van de astronomische wetenschap.

Dit doel wordt nagestreefd door aan studenten in de astronomie, stipendia toe te kennen voor studie of een werkbezoek aan Nederlandse of buitenlandse universiteiten, of andere wetenschappelijke instellingen, voor congresbezoek en hen te steunen bij bepaalde wetenschappelijke onderzoekingen op astronomisch gebied.

Procedure

Degene die een beroep wil doen op het Studiefonds, kan een subsidieformulier downloaden:

OpenDocument

PDF

Vul dit formulier in en stuur op naar:

Drs. G.F. Meijering-Swint (Christa)
uitvoerend secretaris Sterrenkundig Studiefonds Kapteyn
Kapteyn Instituut
Postbus 800
9700 AV GRONINGEN
email: meijering@astro.rug.nl

Het formulier dient door de betrokken docent gesteund en mede-ondertekend te worden. Na ontvangst van het ingevulde formulier beslist het Bestuur van de Stichting of aan het verzoek voldaan kan worden (zie onder). De behandeling van een aanvraag neemt ongeveer drie weken in beslag. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 200,-.

Ledenlijst Bestuur:

 • Prof. J.M. van der Hulst (RUG, voorzitter)
 • Dr. J.M. van Rooij (RUG, secretaris/penningmeester)
 • Prof. J. Schaye (RUL)
 • Prof. R.A.M.J. Wijers (UVA)
 • Prof. P. Groot (KUN)
 • Drs. G.F. Meijering-Swint (RUG, uitvoerend secretaris)

Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan dient de aanvrager binnen drie maanden na terugkomst van de reis het volgende te sturen aan Drs. G.F. Meijering-Swint: een reisverslag, een overzicht van gemaakte kosten, en het IBAN-nummer waarop de subsidie overgemaakt kan worden.

Criteria voor het verlenen van subsidie - Kapteynfonds

 1. Subsidie wordt verleend aan studenten voor studie aan Nederlandse of buitenlandse universiteiten. (Art. 2. stat.)
 2. Maximale subsidie voor studenten: € 200,-, voorlopig geen congressubsidies.
 3. Iemand kan één keer per kalenderjaar subsidie ontvangen.
 4. Binnen drie maanden na afloop van de reis moet een verslag en een kostenspecificatie ingeleverd worden.
 5. Aanvragen voor reizen die al geschied zijn, worden niet gehonoreerd.
Laatst gewijzigd:09 november 2018 13:34
printView this page in: English