Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Videofeedback coaching voor leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs

Onderzoeker is Annemie Wetzels (begeleiiding door Henderien Steenbeek)

De coaching TalentenKracht richt zich op dit moment op leerkrachten van de onderbouw, namelijk de groepen 1-4. Leerkrachten krijgen binnen het coachingstraject concrete kennis en vaardigheden aangereikt om het vak Wetenschap en Techniek binnen het basisonderwijs zodanig vorm te geven, dat het talent van jonge kinderen op dat terrein optimaal gestimuleerd wordt. De coaching heeft ten doel leerkrachten te leren in hun lessen aandacht te hebben voor talentvol gedrag op het gebied van W&T en leerkrachten te leren dit talent bij kinderen te herkennen en te stimuleren door het aanbieden van een omgeving en interactie met anderen waarin talent kan groeien. Het coachingstraject TalentenKracht sluit aan bij de nieuwsgierige en onderzoekende houding die binnen het vakgebied W&T noodzakelijk is en die jonge kinderen van nature al eigen is. Het is daarbij niet nodig met een specifieke W&T methode te werken.

De coaching gaat over concreet handelen van leerkrachten tijdens leermomenten, de zogenaamde talentmomenten, in de les. Deze momenten worden besproken aan de hand van videobeelden in de nabespreking. Daarbij staan het leerproces en de leerdoelen van de leerkracht centraal. De coach helpt door middel van gerichte feedback de leerkracht zijn doelen te bereiken. Het coachingstraject start met een inwerkdagdeel, aan het eind waarvan de leerdoelen worden opgesteld door de leerkracht. Daarna volgt een viertal coaching sessies, die tot doel hebben bij de leerkracht het vermogen (verder) te ontwikkelen om W&T-talent bij kinderen te zien, en om talentontlokkende en -bevorderende leersituaties te creëren, zodanig dat het talent van het kind /de kinderen zo optimaal mogelijk wordt benut.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04