Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Talentvol redeneren binnen een taaksituatie: de korte termijn interactie

Onderzoeker is Heidi Meindertsma (begeleiding door Marijn van Dijk)

Dit onderzoek is gestart in het najaar van 2008 en zal eind 2012 afgerond worden. Er wordt, in meerdere deelonderzoeken, gekeken naar wat er gebeurt binnen een interactie tussen kleuter, volwassene en taak. Het eerste deelonderzoek richtte zich op de rol van de context: wat is de invloed van de taak en welke invloed heeft de volwassene? Zowel de taak zelf, de taakstructuur, als het gedrag van de volwassene blijken invloed te hebben op de prestatie van het kind. Onderzoekers en leerkrachten dienen zich daarom extra bewust te zijn van de rol van de context die zij zelf creëren.

Het tweede deelonderzoek heeft gekeken naar de prestaties van kinderen op de taak drijven en zinken. Ook hier blijkt weer de invloed van de taakstructuur: voorspellingen van kinderen of een object gaat drijven of zinken worden beïnvloed door de voorgaande objecten. Ook is in dit onderzoek gekeken naar de variabiliteit van de verklaringen die kinderen geven binnen 1 taaksituatie. Overal neemt de variabiliteit binnen 1 taaksessie af. Daarnaast zijn sommige kinderen vanaf het eerste object zeer stabiel in hun verklaringen, terwijl andere kinderen voortdurend wisselen in verklaringen. De verwachting is dat deze laatste groep kinderen meer open staat voor leren.

Deze verwachting zal in het derde deelonderzoek onderzocht worden. Kinderen hebben een voormeting gedaan met een hellingtaak en een drijven/zinken taak. De kinderen hebben daarna ofwel op de computer ofwel met het daadwerkelijke materiaal verder kennis gemaakt met de principes van een helling en drijven en zinken (deels individueel, deels in duo’s). Hierna volgde een nameting. Onderzocht gaat worden welke kleuters onder welke omstandigheden het meeste geleerd hebben.

Tot slot zijn ouders met hun eigen kleuter gefilmd tijdens een expositie in Science Center Nemo. Ook deze interacties gaan nog geanalyseerd worden.

Bij bovenstaande onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een codeerschema dat is ontwikkeld gebaseerd op Skill Theory. Met dit systeem is het mogelijk om elke verklaring een bepaald niveau toe te kennen, bepaald door de complexiteit van het antwoord. Hierdoor kunnen verklaringen van kinderen op verschillende taken met elkaar vergeleken worden. Dit systeem is ook toepasbaar binnen het onderwijs om het niveau van kinderen te bepalen tijdens de les en de benodigde hulp hierop aan te passen.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04