Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Talentontwikkeling bij wetenschap en techniek: het effect van het Orion Programma

Onderzoeker is Carla Geveke

Sinds september 2010 is Carla Geveke als promovendus betrokken bij het Orion Programma van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. Via dit knooppunt kunnen scholen arrangementen kiezen op het gebied van wetenschap en techniek. Deze activiteiten worden aangeboden door: het Universiteitsmuseum (RUG), de Magneet (PA-HG), de Scholierenacademie (RUG)- Kinderuniversiteit, het Mobiele Planetarium en de Zout Express. De doelstelling van het Orion Programma is om binnen en met het basisonderwijs stimulerende, talentlokkende leeromgevingen te creëren.

In het promotieonderzoek wordt gekeken hoe het programma verbeterd kan worden, zodat de talenten van kinderen zo goed mogelijk ontluikt en ontwikkeld worden en zodanig dat de activiteiten passen bij de onderwijspraktijk van de scholen.

Er zijn twintig scholen bij het Orion Programma betrokken. Op deze scholen is een startfoto gemaakt. Vervolgens hebben scholen voor activiteiten gekozen die passen bij hun onderwijspraktijk. Op dit moment worden bij het activiteitenaanbod diverse voor- en natrajecten ontwikkeld. Terwijl de scholen de arrangementen uitvoeren, wordt gekeken naar het effect van het arrangement op het wetenschappelijk redeneren en enthousiasme van kinderen (en leerkrachten). Ter verbetering van de arrangementen hebben de begeleiders een workshop TalentenKracht gevolgd. Voor meer informatie, zie Orion Programma (hyperlink).

Overige onderzoeken

Binnen het TalentenKracht onderzoeksprogramma lopen (en liepen) ook nog diverse andere onderzoeksprojecten, zoals:

  • De vindplaatscholen
  • Het ‘Ogen hebben’-onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de professional en de ouders, en wat deze opmerken van Wetenschap en Techniek talent bij jonge kinderen. (onderzoek is afgesloten. Onderzoekers waren Rutger Meissner en Nena Hageman)
Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04