Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Taal als instrument voor de co-constructie van STEM kennis

Onderzoeker is Astrid Menninga (begeleiding door Marijn van Dijk)

In dit project staat de taal van de leerkracht en het kind centraal als een belangrijk middel om inzichten in wetenschappelijke problemen te ‘co-construeren’. Hier worden de (micro)interacties tussen aangepaste en academische taal van de leerkracht en het wetenschappelijk redeneren van het kind bestudeerd. Het project heeft als doel een video feedback coachingsprogramma voor leerkrachten te ontwikkelen specifiek gericht op het verbeteren van de taal van de leerkracht en om de effecten hiervan op de verbale begrip en taalgebruik van de kinderen (groep 1 tot 4) in kaart te brengen. Het onderzoek is gebaseerd op video-opnames van de interacties van leerkrachten en kinderen tijdens het uitvoeren van Wetenschap- en Techniektaken.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04