Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Collaboratief leren en wetenschappelijk redeneren

Onderzoeker is Marlenny Guevar Guerrero (begeleiding door Marijn van Dijk)

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat voor patronen van wetenschappelijk redeneren zijn er aanwezig wanneer jonge kinderen samenwerkend leren tijdens het oplossen van natuurkundige problemen? En hoe nemen kinderen hun naïeve natuurkundige kennis mee van de ene naar de andere taak, als die taken steeds moeilijker worden? Hoe verandert dit proces over de tijd?

Jonge kinderen kunnen gezien worden als “jonge wetenschappers” (Gopnik & Meltozoff, 1999) in de manier waarop ze o.a. kunnen zoeken naar overeenkomsten, informatie doorgeven, theorieën uitbreiden, voorspellingen doen, problemen oplossen, etc. Vanwege de wetenschappelijke vaardigheden die een actieve rol in de constructie van hun kennis spelen, is het belangrijk om al vroeg te beginnen met het stimuleren van deze vaardigheden.

In het kader van het TalentenKracht programma willen we voor dit project het wetenschappelijke denken van kinderen stimuleren. Ons doel is om te achterhalen hoe leeftijdsgenoten hun wetenschappelijke redeneringsvaardigheden gebruiken om tijdens samenwerkende interactie probleem taken op te lossen.

De wetenschappelijke redeneringsvaardigheden (zoals observeren, voorspellen en uitleggen) en het proces van de overdracht van kennis zullen gedurende verschillende momenten tijdens het schooljaar gevolgd worden.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04