Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Co-constructie van getalenteerd STEM redeneren in kinderen van 9 tot 12 jaar oud en hun leerkrachten: het effect van video feedback coaching voor leerkrachten

Onderzoeker is Sabine van Vondel (begeleiding door Henderien Steenbeek)

Dit project richt zich op de rol van de leerkracht bij het stimuleren van talentvol wetenschappelijk redeneren van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, en het effect van een video feedback coachingsprogramma voor deze leerkrachten. Eerste resultaten in de onderbouw laten zien dat aantal en kwaliteit van wetenschappelijke ‘talentmomenten’ sterk verbeteren als gevolg van zo’n coachingsprogramma. Onze hypotheses zijn dat het voor leerkrachten in de bovenbouw veel moeilijker is deze ‘talentmomenten’ te creëren, als gevolg van de hogere niveaus van redeneren van 9-12 jarigen, en dat een coachingsprogramma specifiek gericht op bovenbouwleerlingen de leerkracht in staat stelt meer talentmomenten te ‘co-construeren’, en daarmee het redeneer- en handelniveau van leerlingen op W&T-gebied fundamenteel te verhogen.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04