Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Symposium "Maak Werk van Talent!"

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor het Symposium “Maak Werk van Talent!”op 14 november aanstaande in het Martiniplaza in Groningen! Het Symposium is georganiseerd in samenwerking met Stendenhogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Cedin en Klassewijzer.

Aanleiding van het symposium is de oprichting van het Bètapunt Noord, dé vraagbaak van en voor basisscholen over Wetenschap, Techniek en Talent. Tijdens het symposium zullen er voordrachten en workshops te beleven zijn, gegeven door mensen zoals prof. dr. Paul van Geert (hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Groningen), prof.dr. Elmer Sterken (rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen) en Amito Haarhuis (NEMO Amsterdam).

Bijwonen van het symposium is gratis! Geef u op via www.meld-je-aan.nl . Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met organisatiebureau ZieOmmezijde: 050-318 73 88

Voor het schema van de dag kunt u zich wenden tot de informatie poster.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04