Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Organization

Over GION onderwijs/onderzoek

GION onderwijs/onderzoek is een afdeling binnen de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Wij leveren door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Ons doel is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Dit doen we op verschillende niveaus en binnen verschillende onderzoeksgebieden:

Sommige van deze onderzoeken worden in opdracht gedaan, bijvoorbeeld vanuit het Ministerie van OCW of de Gemeente Groningen. Ook zijn er onderzoeksprojecten die worden gefinancierd door het NWO of NRO. Het onderzoek betreft onderwerpen als de vormgeving van onderwijs en onderwijsleerprocessen, de organisatie van onderwijs, de inrichting van kwaliteitszorg en goed bestuur, onderwijsloopbanen van leerlingen en rendements- en aansluitingsvraagstukken.

Daarnaast verzorgen medewerkers van het GION onderwijs binnen verschillende opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:04 oktober 2018 11:26
printView this page in: English