Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

Society, culture & politics

Een deel van het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen GION onderwijs/onderzoek overstijgt het niveau van de klas of de school. Deze onderzoeken zijn breed, divers en gericht op de maatschappelijke, culturele en/of de politieke kant van het onderwijs. Ook richt dit type onderzoek zich op landelijke ontwikkelingen: zo heeft GION onderwijs/onderzoek peilingsonderzoeken uitgevoerd naar het landelijke niveau van leerlingen op het gebied van taal en bewegingsonderwijs.

In het menu links vindt u onderzoek en projecten die te maken hebben met maatschappij, cultuur en politiek.

x
Last modified:08 December 2022 4.44 p.m.
View this page in: Nederlands