Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOrganisatie

Over het GION

Het GION levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Het onderwijs is beter, als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen.

Doel van het onderzoeksinstituut is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Het GION verricht daarom zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek. Het onderzoek betreft onderwerpen als: de vormgeving van onderwijs en onderwijsleerprocessen, de organisatie van onderwijs, de inrichting van kwaliteitszorg en goed bestuur, determinanten van onderwijsloopbanen van leerlingen en rendements- en aansluitingsvraagstukken.


Laatst gewijzigd:18 december 2013 16:53
printView this page in: English