Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGION onderwijs/onderzoek

Studiedag Overgangen in het onderwijs

09 januari 2017
Op dinsdag 31 januari 2017 organiseert GION onderwijs/onderzoek (universiteit Groningen) een studiemiddag over overgangen in het onderwijs. In de afgelopen drie jaar zijn door het GION in opdracht van NRO-ProBO en NRO-OPRO een aantal beleidsgerichte studies uitgevoerd rondom de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en de vmbo-mbo overgang. Op de studiedag zullen de resultaten van deze studies worden gepresenteerd waarbij het accent zal liggen op de aanbevelingen voor het onderwijsbeleid.

We nodigen beleidsmakers, onderwijswetenschappers en schoolleiders van harte uit voor deze inspirerende middag!

Informatie over deze middag treft u aan in deze flyer.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 09:48

Meer nieuws