Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and GovernanceExpertisecentraGronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade

Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade

Het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS) is een centrum voor onafhankelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek op het gebied van aansprakelijkheid en schade in de ruimste zin van het woord (burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht). Het omvat zowel onderzoek naar de grondslagen van aansprakelijkheid als naar de omvang van de schade (letselschade, zaakschade en zuivere vermogensschade) en aanverwante onderwerpen (waaronder onder meer verzekeringsrechtelijke aspecten).